KẾT QUẢ THỰC HIỆN MÔ HÌNH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN LAO PHỔI/LAO PHỔI KHÁNG THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2018 – 2020

Thứ tư - 23/12/2020 10:22 173 0
KẾT QUẢ THỰC HIỆN MÔ HÌNH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN LAO PHỔI/LAO PHỔI KHÁNG THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2018 – 2020
KẾT QUẢ THỰC HIỆN MÔ HÌNH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN LAO PHỔI/LAO PHỔI KHÁNG THUỐC      TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2018 – 2020
          Hàng năm Ngành y tế tỉnh Khánh Hòa đã quản lý, điều trị trên 1.800 bệnh nhân lao phổi, trong đó bệnh nhân lao phổi mới trên 1.000 bệnh nhân/năm.
          Người mắc bệnh lao không chỉ đối mặt với bệnh tật, suy giảm sức khỏe, nguy cơ đến sự sống còn của bản thân mà còn phải đối mặt với chi phí điều trị y tế tốn kém, những thiệt hại về tài chính, kinh tế do mất khả năng lao động hoặc suy giảm khả năng lao động, bị tổn thương về tâm lý xã hội, khó khăn trong việc hòa nhập cộng đồng. Cuộc sống của đa số các gia đình có bệnh nhân lao phổi/lao phổi kháng thuốc đều rơi vào tình trạng nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
          Vì vậy, công tác trợ giúp xã hội đối với bệnh nhân lao phổi/lao phổi kháng thuốc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là nhiệm vụ hết sức cần thiết; sự quan tâm trợ giúp cho những bệnh nhân lao phổi/lao phổi kháng thuốc có hoàn cảnh khó khăn sẽ giúp cho bệnh nhân và gia đình bệnh nhân vượt qua khó khăn trong cuộc sống, tiếp tục an tâm điều trị, mau chóng phục hồi sức khỏe và có cuộc sống ổn định như bao người dân bình thường khác.
          Thực hiện Hợp đồng giao khoán công việc giữa Ban quản lý tiểu dự án Quỹ toàn cầu phòng chống lao giai đoạn 2018 – 2020 với Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa, từ năm 2018 đến năm 2020 Trung tâm đã phối hợp với Ngành y tế và các địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thực hiện “Mô hình trợ giúp xã hội đối với bệnh nhân lao phổi/lao phổi kháng thuốc” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và đã đạt kết quả hết sức khả quan.
          Để tổ chức thực hiện thành công “Mô hình trợ giúp xã hội đối với bệnh nhân lao phổi/lao phổi kháng thuốc” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Trung tâm đã thực hiện các nội dung công việc sau:
          1/ Trung tâm đã tham mưu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành lập Ban điều phối tuyến tỉnh, gồm 05 người.
          Thành phần gồm: Lãnh đạo Sở Lao động – TBXH: Trưởng Ban điều phối (01 người), Các thành viên Ban điều phối: Đại diện Sở y tế ( 01 người ), Lãnh đạo Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Khánh Hòa ( 01 người ) và Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa (02 người).
          * Hoạt động của Ban điều phối tuyến tỉnh
          - Ban điều phối cấp tuyến tỉnh đã xây dựng Kế hoạch và đã chỉ đạo thực hiện Kế hoạch trợ giúp xã hội đối với bệnh nhân lao phổi kháng thuốc đang sống tại cộng đồng giai đoạn 2018 – 2020 theo đúng tiến độ, yêu cầu của Mô hình.
          - Quy định cụ thể nhiệm vụ phối hợp giữa Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, Ngành y tế và UBND các địa phương  đang quản lý, điều trị bệnh nhân lao phổi/lao phổi kháng thuốc nên kết quả trợ giúp xã hội đối với bệnh nhân lao phổi có hoàn cảnh khó khăn đáp ứng các nhu cầu cơ bản của bệnh nhân và gia đình bệnh nhân.
          - Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát các địa phương thực hiện Mô hình và kịp thời chỉ đạo các địa phương  giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện Mô hình.
          2/ Trung tâm đã ban hành Quyết định thành lập Ban điều phối tuyến huyện gồm: Lãnh đạo phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Lãnh đạo Trung tâm y tế các huyện Vạn Ninh, huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa, thành phố Nha Trang và thành phố Cam Ranh.
           * Hoạt động của Ban điều phối tuyến huyện
          - Ban điều phối tuyến huyện đã chỉ đạo Cộng tác viên Công tác xã hội và Trạm y tế rà soát số lượng bệnh nhân đang quản lý, điều trị tại các xã, phường trên địa bàn quản lý; chỉ đạo cập nhật số bệnh nhân mới và số bệnh nhân đã kết thúc điều trị; chỉ đạo phối hợp thực hiện trợ giúp xã hội đối với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
          - Hàng tháng, tổ chức kiểm tra giám sát tiến độ, kết quả thực hiện Mô hình của Cộng tác viên Công tác xã hội và Trạm y tế tuyến xã; kịp thời hướng dẫn giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện Mô hình.
          - Báo cáo định kỳ hàng tháng cho Ban điều phối tuyến tỉnh về kết quả thực hiện Mô hình, đề xuất kiến nghị giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện Mô hình.
          3/ Tổ chức rà soát đối tượng
 Trung tâm đã phối hợp với Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh, các Trung tâm y tế chỉ đạo Cộng tác viên công tác xã hội phối hợp với Trạm y tế tiến hành rà soát số lượng bệnh nhân đang quản lý, điều trị tại các xã, phường trên địa bàn thực hiện Mô hình; chỉ đạo cập nhật số bệnh nhân mới và số bệnh nhân đã kết thúc điều trị.
          * Kết quả rà soát năm 2018:
          Đầu kỳ: Số bệnh nhân hiện đang quản lý, điều trị tại cộng đồng: 639; Tăng trong kỳ: 1.197 bệnh nhân; Giảm trong kỳ: 1.150 bệnh nhân; Số bệnh nhân cuối kỳ: 686 bệnh nhân.
          * Kết quả năm 2019:
           Đầu kỳ: 686 bệnh nhân; Tăng trong kỳ: 1.185 bệnh nhân; Giảm trong kỳ: 1.071 bệnh nhân; Số bệnh nhân cuối kỳ: 800 bệnh nhân
          * Kết quả năm 2020 (tính đến 30/9/2020):
           Đầu kỳ: 1.044  bệnh nhân; Tăng trong kỳ: 1103 bệnh nhân; Giảm trong kỳ: 1180 bệnh nhân; Số bệnh nhân cuối kỳ: 967 bệnh nhân.
          4/ Tổ chức thu thập thông tin và lập hồ sơ quản lý trường hợp
          - Trung tâm đã phối hợp với Cộng tác viên công tác xã hội các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tiến hành thu thập thông tin những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nhất trong số bệnh nhân đang quản lý và điều trị tại cộng đồng.
          - Số bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đã được thu thập thông tin, Trung tâm đã phối hợp với Cộng tác viên công tác xã hội các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh lập hồ sơ quản lý trường hợp.
          Sau khi đánh giá các nhu cầu của bệnh nhân và gia đình bệnh nhân, Trung tâm phối hợp với Cộng tác viên công tác xã hội tư vấn giúp bệnh nhân an tâm điều trị, tránh bỏ trị; tư vấn bệnh nhân và gia đình bệnh nhân phương pháp phòng tránh lây lan trong gia đình và trong cộng đồng xung quanh; tìm kiếm, kết nối nguồn lực và tiến hành trợ giúp xã hội cho bệnh nhân lao phổi; kiểm tra kết quả thực hiện trợ giúp xã hội đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân và gia đình bệnh nhân; kết thúc Ca và trợ giúp bệnh nhân hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.
          + Năm 2018: 300 bệnh nhân, đạt 100% chỉ tiêu giao;
          + Năm 2019: 200 bệnh nhân, đạt 100% chỉ tiêu giao;
          + Năm 2020: 150 bệnh nhân, đạt 100% chỉ tiêu giao.
          5/ Tư vấn và chuyển người nghi lao đi khám
          Trung tâm đã phối hợp với Cộng tác viên công tác xã hội đã tư vấn và chuyển người nghi bệnh lao phổi đến khám tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh. Kết quả:
          - Năm 2018: đã tư vấn và chuyển 350 người nghi mắc bệnh lao phổi đi khám và kết quả 350 người bị mắc bệnh lao phổi.
          - Năm 2019: đã tư vấn và chuyển 200 người người nghi mắc bệnh lao phổi đi khám và kết quả 166 người bị mắc bệnh lao phổi, 34 người bị mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.
          - Năm 2020: đã tư vấn và chuyển 150 người người nghi mắc bệnh lao phổi đi khám và kết quả 150 người bị mắc bệnh lao phổi.
          * Đạt 100% chỉ tiêu giao năm 2018 - 2020.
          6/ Tư vấn bệnh nhân tuân thủ điều trị, tránh bỏ trị; giám sát định kỳ, tiếp xúc, trao đổi thông tin
          Cộng tác viên công tác xã hội các xã, phường, thị trấn phối hợp với Trạm y tế đã tổ chức tư vấn bệnh nhân tuân thủ điều trị, tránh bỏ trị; Cộng tác viên cũng đã thực hiện giám sát định kỳ, tiếp xúc, trao đổi thông tin với bệnh nhân và gia đình bệnh nhân. Kết quả:
          - Năm 2018: 150 bệnh nhân an tâm điều trị, không có bệnh nhân bỏ trị.
          - Năm 2019: 110 bệnh nhân an tâm điều trị, không có bệnh nhân bỏ trị.
          - Năm 2020: 110 bệnh nhân an tâm điều trị, không có bệnh nhân bỏ trị.
          * Đạt 100% chỉ tiêu giao năm 2018 – 2020.
          7/ Cung cấp các dịch vụ trợ giúp xã hội năm 2018 - 2020
          a)  Chăm sóc dinh dưỡng: Trung tâm đã phối hợp với Cộng tác viên CTXH xem xét hỗ trợ cho số bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nhất trong số bệnh nhân lao phổi/lao phổi kháng thuốc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.
          Kết quả:
          - Năm 2018: 100 Ca. Đạt 100% chỉ tiêu giao.
          - Năm 2019: 100 Ca. Đạt 100% chỉ tiêu giao.
          - Năm 2020: 100 Ca. Đạt 100% chỉ tiêu giao.
          b) Trợ giúp thẻ bảo hiểm y tế
          - Năm 2018: 25 Ca. Đạt 100% chỉ tiêu giao.
          - Năm 2019: 40 Ca. Đạt 100% chỉ tiêu giao.
          - Năm 2020: 43/40 Ca. Đạt 107,5% chỉ tiêu giao.
          c) Hỗ trợ sinh kế:
          - Năm 2019: 12 Ca. Đạt 100% chỉ tiêu giao.
          - Năm 2020: 12 Ca. Đạt 100% chỉ tiêu giao.
          d) Hỗ trợ khác: 
          - Chính quyền địa phương cấp xã đã kết hợp với chính sách trợ giúp thẻ bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo. Số bệnh nhân được trợ giúp thẻ BHYT 139 người;
          - Chính quyền phối hợp với các đoàn thể tại địa phương đã kết nối nguồn lực của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ dinh dưỡng cho 184 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền là 69.000.000 đồng;
          - Chính quyền địa phương phối hợp với các cá nhân, doanh nghiệp tại địa phương tư vấn và hỗ trợ việc làm cho 60 gia đình bệnh nhân Các công việc như: phục vụ quán ăn, quán cà phê, làm công nhân, buôn bán nước giải khát,...
          8/ Chuyển bệnh nhân đến điều trị tại Bệnh viện
          Trung tâm y tế các địa phương không chuyển bệnh nhân nên sau khi có giấy chuyển tuyến, bệnh nhân tự đến Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh để điều trị.
          Vì vậy, Trung tâm đã phối hợp với Bệnh viện hỗ trợ 200.000đ/bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn để giúp họ đi lại trong thời gian điều trị tại Bệnh viện.
          - Năm 2018: 100 Ca. Đạt 100% chỉ tiêu giao.
          - Năm 2019: 100 Ca. Đạt 100% chỉ tiêu giao.
          - Năm 2020: 100 Ca. Đạt 100% chỉ tiêu giao
          9/ Khám, sàng lọc, xác định và phân loại nhóm dễ bị tổn thương với bệnh lao và nguy cơ mắc bệnh lao tại Cơ sở trợ giúp xã hội
          - Năm 2018, Trung tâm đã phối hợp với Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa tổ chức khám sàng lọc cho 220 người đang sống tại Trung tâm và phát hiện 05 đối tượng bị mắc bệnh lao. Đạt 100% chỉ tiêu giao.
          - Năm 2019, Trung tâm đã phối hợp với Làng trẻ em SOS Nha Trang tổ chức khám sàng lọc cho 200 người đang sống tại Làng (chưa phát hiện người bị bệnh lao). Đạt 100% chỉ tiêu giao.
          - Năm 2020, Trung tâm đã phối hợp với Làng trẻ em SOS Nha Trang tổ chức khám sàng lọc cho 150 người đang sống tại Làng (chưa phát hiện người bị bệnh lao). Đạt 100% chỉ tiêu giao.
          10/  Công tác truyền thông nâng cao nhận thức
          - Năm 2018: In, phát 3.200 tờ rơi và treo 100 băng rôn tuyên truyền về phòng, chống bệnh lao phổi tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
          - Năm 2019: In, phát 5.000 tờ rơi và 65 băng rôn tuyên truyền về phòng, chống bệnh lao phổi tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
          - Năm 2020: In, phát 5.000 tờ rơi và 35 băng rôn tuyên truyền về phòng, chống bệnh lao phổi tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
          * Đạt 100% chỉ tiêu giao năm 2018 – 2020.
          - Ngoài ra, Trung tâm đã tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng cho 9.547 lượt người về sự cần thiết phải thực hiện trợ giúp xã hội đối với người bị bệnh lao phổi đang sống tại cộng đồng, tuyên truyền về các phương pháp phòng tránh lây lan trong gia đình và trong cộng đồng dân cư, phương pháp hỗ trợ, chăm sóc đối với người bị bệnh lao cho gia đình người bệnh; thường xuyên viết bài tuyên truyền trên Báo Khánh Hòa và trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa.
          11/ Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho Cán bộ y tế và Cộng tác viên công tác xã hội:
          Phối hợp với Cục Bảo trợ xã hội tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia thực hiện “Mô hình trợ giúp xã hội đối với bệnh nhân lao phổi/lao phổi kháng thuốc”. Thời gian: 03 ngày/năm. Vì vậy, cán bộ tham gia thực hiện Mô hình đã được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng và đã thực hiện đạt tiến độ, yêu cầu của Ban quản lý dự án; kết quả từ năm 2018 – 2020 đã hoàn thành các chỉ tiêu giao.
          Tóm lại: Từ năm 2018 – 2020, Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức thực hiện đạt mục tiêu, tiến độ, yêu cầu của “Mô hình trợ giúp xã hội đối với bệnh nhân lao phổi/lao phổi kháng thuốc” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trung tâm đã phối hợp với Ngành y tế và các địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng ngừa bệnh lao phổi trong cộng đồng dân cư; đã trợ giúp cho các nhóm dân cư yếu thế và các cơ sở trợ giúp xã hội được phòng ngừa, sàng lọc, phát hiện và điều trị sớm bệnh lao phổi. Lồng ghép công tác xã hội đối với bệnh nhân lao phổi/lao phổi kháng thuốc bảo đảm cung cấp các dịch vụ tốt nhất với bệnh nhân và gia đình bệnh nhân như: tư vấn, tham vấn, chăm sóc, hỗ trợ dinh dưỡng, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ sinh kế, kết nối tạo việc làm và các dịch vụ xã hội khác.
          Những kết quả trên đã góp phần giúp cho bệnh nhân và gia đình bệnh nhân giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, an tâm điều trị; góp phần giảm thiểu số người có nguy cơ bị mắc bệnh lao phổi và mắc bệnh lao phổi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa./.

Tác giả bài viết: Bà Mai Thị Quỳnh Tú - Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hoà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây