VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI BỆNH VIỆN

Chủ nhật - 11/10/2020 19:56 389 0
Công tác xã hội trong Bệnh viện là các hoạt động hỗ trợ người bệnh, người nhà người bệnh và các nhân viên y tế trong Bệnh viện nhằm giải quyết các vấn đề xã hội và tâm lý liên quan đến bệnh tật và quá trình khám chữa bệnh. Mục đích là hỗ trợ các nhóm đối tượng khắc phục những khó khăn về xã hội để đạt được hiệu quả chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Nhân viên công tác xã hội trong Bệnh viện là cầu nối để giải quyết các mâu thuẫn giữa bệnh nhân và nhân viên y tế, giữa bệnh nhân và bệnh nhân, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.
CTXH tại bệnh viện
CTXH tại bệnh viện
          Công tác xã hội trong Bệnh viện có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo dựng mối quan hệ hài hòa giữa tinh thần và thể chất của người bệnh, giữa người bệnh với người thân, giữa người bệnh với những người xung quanh và với nhân viên y tế.
          Công tác xã hội trong Bệnh viện là các hoạt động hỗ trợ người bệnh, người nhà người bệnh và các nhân viên y tế trong Bệnh viện nhằm giải quyết các vấn đề xã hội và tâm lý liên quan đến bệnh tật và quá trình khám chữa bệnh. Mục đích là hỗ trợ các nhóm đối tượng khắc phục những khó khăn về xã hội để đạt được hiệu quả chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Nhân viên công tác xã hội trong Bệnh viện là cầu nối để giải quyết các mâu thuẫn giữa bệnh nhân và nhân viên y tế, giữa bệnh nhân và bệnh nhân, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.
          Công tác xã hội trong Bệnh viện có nhiệm vụ bảo vệ quyền được chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân thông qua việc tư vấn các vấn đề xã hội có liên quan cho bệnh nhân và gia đình của họ trong quá trình điều trị; tìm kiếm các dịch vụ hỗ trợ trên cơ sở tìm hiểu và phân tích các yếu tố xã hội có ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân; kết nối các dịch vụ hỗ trợ cho từng bệnh nhân; nghiên cứu thực tiễn để đề xuất chính sách; hỗ trợ giải tỏa tâm lý cho bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế. Ngoài ra công tác xã hội trong Bệnh viện còn có nhiệm vụ giúp đỡ và tìm nguồn tài trợ giúp đỡ những bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; tham gia công tác đào tạo tại Bệnh viện…
          Do đó, trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Bệnh viện là nơi cần có hoạt động của công tác xã hội nhất. Tại các nước phát triển, hầu hết các Bệnh viện đều có Phòng công tác xã hội và đây là một trong những điều kiện được công nhận là hội viên của Hội các Bệnh viện. Sự hỗ trợ của nhân viên công tác xã hội đã làm tăng thêm sự hài lòng của người bệnh và gia đình người bệnh khi đến khám, điều trị tại Bệnh viện.
          VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI CÁC BỆNH VIỆN
          Tại Việt Nam, hình thành và phát triển nghề công tác xã hội có vai trò rất quan trọng trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, do vậy ngày 25/03/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020. Trong đó đã xác định rõ mục tiêu, nội dung hoạt động nhằm phát triển công tác xã hội trở thành một nghề ở Việt 
Nam. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc hình thành và phát triển nghề công tác xã hội trong các lĩnh vực y tế ở nước ta.
          Thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ , ngày 15/7/2011 Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2514/QĐ-BYT về việc phê duyệt Đề án “Phát triển nghề công tác xã hội trong Ngành y tế giai đoạn 2011 – 2020”.
          Những năm gần đây, tại một số Bệnh viện tuyến Trung ương và một số Bệnh viện tuyến tỉnh, trong đó có Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã triển khai thành lập Phòng công tác xã hội.
Phòng công tác xã hội trong các Bệnh viện đã và đang thực hiện các hoạt động công tác xã hội như: Tổ chức đón tiếp và hướng dẫn bệnh nhân tại các Phòng khám, tư vấn các dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện, trợ giúp bữa ăn từ thiện cho các bệnh nhân nghèo và đã triển khai hoạt động xã hội để giúp người bệnh giải quyết một số nhu cầu… Trong khi đó tại hầu hết các Bệnh viện trong cả nước, nhất là các Bệnh viện tuyến trên thường xuyên trong tình trạng quá tải. Nhân viên y tế không có đủ thời gian và khả năng để giải quyết nhiều nhu cầu bức xúc của bệnh nhân như hướng dẫn giải thích về qui trình khám chữa bệnh, tư vấn về phác đồ điều trị, cách phòng ngừa bệnh tật cho đến hỗ trợ về tâm lý, tinh thần cho người bệnh, khai thác thông tin về người bệnh, cung cấp thông tin về giá cả, chất lượng, địa điểm của các loại dịch vụ…thực trạng này đang dẫn đến không ít những phiền hà cho người bệnh tại các Bệnh viện như: Sự thiếu hụt thông tin khi tiếp cận và sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh, sự không hài lòng của bệnh nhân đối với các cơ sở y tế, sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa người bệnh và thầy thuốc… Hoạt động công tác xã hội trong Bệnh viện sẽ giúp cho mối quan hệ giữa nhân viên y tế và người bệnh, thân nhân người bệnh tốt hơn. Đây là một bước phát triển mới trong công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh.
          Ngày 26/11/2015 Bộ y tế đã ban hành Thông tư số 43/2015/TT-BYT Quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của Bệnh viện. Nội dung cụ thể như sau:
           1/ Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm:
           a) Đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào khoa khám bệnh hoặc phòng khám bệnh;
           b) Tổ chức thăm hỏi người bệnh và người nhà người bệnh để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh gia đình khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và có phương án hỗ trợ về tâm lý xã hội và tổ chức thực hiện;
           c) Hỗ trợ khẩn cấp các hoạt động công tác xã hội cho người bệnh là nạn nhân của bạo hành, bạo lực gia đình, bạo lực giới, tai nạn, thảm họa nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh: hỗ trợ về tâm lý xã hội, tư vấn về pháp lý, giám định pháp y, pháp y tâm thần và các dịch vụ phù hợp khác;
           d) Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội trong khám bệnh và chữa bệnh;
           đ) Cung cấp thông tin, tư vấn cho người bệnh có chỉ định chuyển cơ sở khám, chữa bệnh hoặc xuất viện: Hỗ trợ thủ tục xuất viện và giới thiệu người bệnh đến các địa điểm hỗ trợ tại cộng đồng (nếu có);
           e) Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội của bệnh viện.
          2/ Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật:
          a) Thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;
          b) Xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;
          c) Xây dựng nội dung, tài liệu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của bệnh viện đến người bệnh và cộng đồng thông qua tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo;
          d) Cập nhật và tổ chức phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, hoạt động của bệnh việc cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh;
          đ) Tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử, hòm thư góp ý của bệnh viện.
          e) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp cho nhân viên y tế và người bệnh;
          3/ Vận động tiếp nhận tài trợ:
          Thực hiện hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.
          4/ Hỗ trợ nhân viên y tế:
          a) Cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị;
          b) Động viên, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị.
          5/ Đào tạo, bồi dưỡng:
          a) Tham gia hướng dẫn thực hành nghề công tác xã hội cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo nghề công tác xã hội;
          b) Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho nhân viên y tế và nhân viên bệnh viện; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về y tế cho người làm việc về công tác xã hội.
          6/ Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện.
          7/ Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng (nếu có).

          Tóm lại: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội tại các Bệnh viện là nhiệm vụ hết sức cần thiết và có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong Bệnh viện, gia tăng sự hài lòng của người dân khi đến khám, chữa bệnh tại các Bệnh viện trong giai đoạn hiện nay và trong những năm sau./.

Tác giả bài viết: Trần Hiệp - Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây