QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỖ TRỢ TRẺ EM

Thứ năm - 06/12/2018 08:26 537 0
QUY TRÌNH
THỰC HIỆN HỖ TRỢ TRẺ EM

I. Nguyên tắc thực hiện hỗ trợ
1. Tự nguyện:
          - Đối tượng hưởng lợi hoặc người cung cấp thông tin về đối tượng hưởng lợi không bị ép buộc, đe dọa, mớm tin, sắp đặt tin …. Được hoàn toàn tự nguyện khi cung cấp tin cho cán bộ thực hiện hỗ trợ.
          - Đối tượng hưởng lợi có quyền được từ chối hoặc chọn lựa sự hỗ trợ trên cơ sở được cán bộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa tư vấn hướng dẫn thực hiện thủ tục để được hưởng sự hỗ trợ tương ứng với vấn đề đang gặp phải.
          - Đối với cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng thay thế sau khi được cán bộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa tư vấn về sự hỗ trợ có thể khước từ sự hỗ trợ đó nếu thấy không cần thiết hoặc ảnh hưởng tới sức khỏe, tinh thần … của con em họ.
2. Công khai, minh bạch:
          - Công khai trực tiếp về đối tượng hưởng lợi và các hoạt động hỗ trợ (định mức, thời gian …) trên phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương hoặc các cuộc họp tổ dân phố, thôn, đội … để người dân nắm được các quyền lợi của đối tượng hưởng lợi.
          - Đảm bảo công khai và minh bạch trong việc sử dụng nguồn kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em để cộng đồng hiểu về quy trình thực hiện, như công khai các nguồn thu và chi cho các hoạt động hỗ trợ trẻ em trươc, trong và sau khi đối tượng nhận hỗ trợ.
          - Báo cáo hoạt động vận động, tiếp nhận, phát triển và sử dụng nguồn kinh phí theo kế hoạch hoặc theo cam kết đã ký với nhà tài trợ trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương.
          - Tôn trọng mục đích đón góp của các nhà tài trợ và mời các nhà tài trợ tham gia trực tiếp vào hoạt động hỗ trợ trẻ em hoặc đoàn kiểm tra, giám sát
3. Kịp thời:
          - Khi có thông tin lựa chọn đối tượng hưởng lợi, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa, chính quyền địa phương, cơ quan liên quan và người dân cần kịp thời thông báo cho trẻ em, gia đình hoặc người nuôi dưỡng được biết để đối chiếu tiêu chuẩn hỗ trợ trẻ em.
          - Hỗ trợ trẻ em trong thời gian sớm nhất để đảm bảo quyền lợi cho trẻ em.
          - Báo cáo kịp thời với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa hoặc cơ quan liên quan đến đối tượng hưởng lợi khi xảy ra các trường hợp làm ảnh hưởng tới quyền được hỗ trợ của trẻ em hoặc sử dụng sự hỗ trợ không đúng mục đích.
4. Cùng tham gia:
          - Tất cả thành viên trong xã hội (cơ quan, tổ chức, cá nhân là nhà tài trợ hoặc cơ quan liên quan, cộng đồng dân cư, nhà trường, gia đình có trẻ em và trẻ em được nhận hỗ trợ) đều có thể tham gia trực tiếp vào hoạt động lựa chọn trẻ em được hỗ trợ, đóng góp nguồn lực, tổ chức thực hiện hỗ trợ cho trẻ em và kiểm tra, giám sát các hoạt động hỗ trợ.
          - Tăng cường sự tham gia của lãnh đạo địa phương, các tổ chức đoàn thể và đối tượng hưởng lợi vào quá trình giám sát sử dụng nguồn kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em.
5. Đúng mục đích:
          - Thông tin cung cấp tới địa phương để lựa chọn đối tượng hưởng lợi phải chính xác, đúng mục đích, đúng quy định hỗ trợ
          - Lựa chọn đúng và không phân biệt đối xử giữa các đối tượng hưởng lợi
          - Người tổ chức, thực hiện hỗ trợ tuyệt đối không lợi dụng nguồn lực hỗ trợ cho trẻ em để trục lợi hoặc lợi dung chức danh để ưu tiên lựa chọn đối tượng hưởng lợi là người thân, quen của mình.
          - Sử dụng nguồn lực hỗ trợ hiệu quả không để thất thoát.
          - Các gia đình có trẻ em được nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa phải cam kết không để trẻ em bỏ học và các chế độ hưởng lợi phải thực hiện đúng.
6. Thủ tục hồ sơ:
          - Thủ tục hồ sơ phải được thực hiện đúng theo trình tự hướng dẫn
          - Tuân thủ đúng quy định tài chính hiện hành và cam kết đã ký với nhà tài trợ
          - Các nguồn lực đóng góp của nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân … phải được đưa vào kế hoạch thực hiện của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa để kiểm soát hiệu quả.
II. Thủ tục giải quyết hỗ trợ cho trẻ em
1. Chi phí phẫu thuật tim từ ngân sách tỉnh Khánh Hòa
          1.1. Cơ quan thực hiện: Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa
          1.2. Lĩnh vực: Trẻ em
          1.3. Trình tự thực hiện:
          - Bước 1: Trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng lập và nộp hồ sơ tại
   + Các Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội;
   + Văn phòng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa – Số 82 Trần Quý Cáp, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang. Số điện thoại: 0258.3863520
          Thời gian từ thứ Hai đến thứ Sáu
          Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút
          Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
          - Bước 2:
   + Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính sẽ scan hồ sơ trình lãnh đạo chuyển việc để xử lý trên hệ thống E-Office, chuyên viên được chuyển việc sẽ tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ các giấy tờ có trong hồ sơ;
      . Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì tham mưu văn bản gửi Bệnh viện theo đề nghị của trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng để được xếp lịch phẫu thuật.
      . Trường hợp hồ sơ chưa hoặc không đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì liên hệ trực tiếp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng để hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ.
   + Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ trực tiếp từ trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng thì:
      . Sẽ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì scan hồ sơ trình lãnh đạo chuyển việc để xử lý trên hệ thống E-Office, sau khi tiếp nhận chuyển việc sẽ tham mưu văn bản gửi Bệnh viện theo đề nghị của trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng để được xếp lịch phẫu thuật.
      . Nếu hồ sơ chưa hoặc không đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì trực tiếp trao đổi, hướng dẫn trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng để hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ.
          - Bước 3: Kể từ khi trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng nộp hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì chuyên viên tham mưu văn bản gửi Bệnh viện theo đề nghị của trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng để được xếp lịch phẫu thuật.
          1.4. Thành phần hồ sơ (mẫu hồ sơ):
                    - Đơn xin trợ giúp chi phí mổ tim;
                    - Tờ khai dành cho bệnh nhân phẫu thuật tim;
                    - Đơn xin xác nhận (áp dụng cho hộ gia đình khó khăn);
                    - Quyết định hộ nghèo, hộ cận nghèo;
                    - Giấy Báo chi phí mổ tim;
                    - Bản photo Sổ hộ khẩu;
                    - Bản photo Chứng minh nhân dân;
                    - Bản photo Thẻ Bảo hiểm y tế của trẻ;
                    - Bản sao Giấy khai sinh của trẻ;
                    - Hình ảnh (10 x 15): 01 ảnh trẻ và 01 ảnh trẻ chụp chung với gia đình trước nhà (toàn cảnh).
          1.5. Số bộ hồ sơ: 02 (hai) bộ.
          1.6. Mẫu hồ sơ đính kèm:
- Đơn xin trợ giúp chi phí mổ tim;
                    - Tờ khai dành cho bệnh nhân phẫu thuật tim;
                    - Đơn xin xác nhận (áp dụng cho hộ gia đình khó khăn);
          1.7. Phí, lệ phí: Không.
          1.8. Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng nộp hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa hoàn thành công việc tiếp nhận, kiểm tra và gửi văn bản đến các bệnh viện mà trẻ em đăng ký phẫu thuật; đồng thời thông báo cho trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng biết (thông thường thì bệnh viện sẽ trực tiếp liên hệ với trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng để thông báo lịch phẫu thuật).
1.9. Cơ quan phối hợp: Các Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội
1.10. Kết quả thực hiện: Công văn gửi bệnh viện đề nghị xếp lịch phẫu thuật tim cho trẻ em.
1.11. Căn cứ pháp lý:
- Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg ngày 04/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh;
- Nghị Quyết số 16/2015/NQ-HDDND ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chế độ hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em bị bệnh tim trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020.
1.12. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện:
Trẻ em được quy định tại Điều 1 Luật Trẻ em số 14/VBHN-VPQH ngày 29/6/2018 của Văn phòng Quốc Hội./.

2. Chi phí phẫu thuật tim từ nguồn vận động
          2.1. Cơ quan thực hiện: Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa
          2.2. Lĩnh vực: Trẻ em
          2.3. Trình tự thực hiện:
          - Bước 1: Trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng lập và nộp hồ sơ tại
   + Các Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội;
   + Văn phòng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa – Số 82 Trần Quý Cáp, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang. Số điện thoại: 0258.3863520
          Thời gian từ thứ Hai đến thứ Sáu
          Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút
          Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
          - Bước 2:
   + Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính sẽ scan hồ sơ trình lãnh đạo chuyển việc để xử lý trên hệ thống E-Office, chuyên viên được chuyển việc sẽ tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ các giấy tờ có trong hồ sơ;
      . Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì tham mưu văn bản gửi các tổ chức, Hội, Quỹ, cá nhân, các nhà tài trợ,… để vận động nguồn lực hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho trẻ.
Sau khi nhận được thông báo đồng ý hỗ trợ kinh phí phẫu thuật của các tổ chức, Hội, Quỹ, cá nhân, các nhà tài trợ,… chuyên viên tham mưu văn bản gửi Bệnh viện theo đề nghị của trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng để được xếp lịch phẫu thuật.
      . Trường hợp hồ sơ chưa hoặc không đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì liên hệ trực tiếp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng để hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ.
   + Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ trực tiếp từ trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng thì:
      . Sẽ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì scan hồ sơ trình lãnh đạo chuyển việc để xử lý trên hệ thống E-Office, sau khi tiếp nhận chuyển việc sẽ tham mưu văn bản gửi các tổ chức, Hội, Quỹ, cá nhân, các nhà tài trợ,… để vận động nguồn lực hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho trẻ.
Sau khi nhận được thông báo đồng ý hỗ trợ kinh phí phẫu thuật của các tổ chức, Hội, Quỹ, cá nhân, các nhà tài trợ,… chuyên viên tham mưu văn bản gửi Bệnh viện theo đề nghị của trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng để được xếp lịch phẫu thuật.
      . Nếu hồ sơ chưa hoặc không đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì trực tiếp trao đổi, hướng dẫn trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng để hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ.
          - Bước 3: Kể từ khi trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng nộp hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì chuyên viên tham mưu văn bản gửi các tổ chức, cá nhân, các nhà tài trợ,… để vận động nguồn lực hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho trẻ.
Sau khi nhận được thông báo đồng ý hỗ trợ kinh phí phẫu thuật của các tổ chức, Hội, Quỹ, cá nhân, các nhà tài trợ,… chuyên viên tham mưu văn bản gửi Bệnh viện theo đề nghị của trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng để được xếp lịch phẫu thuật.
2.4. Thành phần hồ sơ:
                    - Đơn xin trợ giúp chi phí mổ tim;
                    - Bản tự khai;
                    - Bảng tổng hợp nguồn tài chính hỗ trợ mổ tim;
                    - Biên bản xác minh hoàn cảnh gia đình trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh (áp dụng cho hộ gia đình khó khăn);
                    - Quyết định hộ nghèo, hộ cận nghèo;
                    - Giấy Báo chi phí mổ tim;
                    - Bản photo Sổ hộ khẩu;
                    - Bản photo Chứng minh nhân dân;
                    - Bản photo Thẻ Bảo hiểm y tế của trẻ;
                    - Bản sao Giấy khai sinh của trẻ;
                    - Hình ảnh (10 x 15): 01 ảnh trẻ và 01 ảnh trẻ chụp chung với gia đình trước nhà (toàn cảnh).
          2.5. Số bộ hồ sơ: 05 (năm) bộ.
          2.6. Mẫu hồ sơ đính kèm:
- Đơn xin trợ giúp chi phí mổ tim;
                    - Bản tự khai;
                    - Bảng tổng hợp nguồn tài chính hỗ trợ mổ tim;
                    - Biên bản xác minh hoàn cảnh gia đình trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh (áp dụng cho hộ gia đình khó khăn);
          2.7. Phí, lệ phí: Không.
          2.8. Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng nộp hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa hoàn thành công việc tiếp nhận, kiểm tra và gửi văn bản đến các tổ chức, Hội, Quỹ, cá nhân, các nhà tài trợ,… để vận động nguồn lực hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho trẻ.
Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được thông báo đồng ý hỗ trợ kinh phí phẫu thuật của các tổ chức, Hội, Quỹ, cá nhân, các nhà tài trợ,… chuyên viên tham mưu văn bản gửi Bệnh viện theo đề nghị của trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng để được xếp lịch phẫu thuật; đồng thời thông báo cho trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng biết (thông thường thì bệnh viện sẽ trực tiếp liên hệ với trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng để thông báo lịch phẫu thuật).
2.9. Cơ quan phối hợp: Các Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội
2.10. Kết quả thực hiện:
          - Công văn vận động nguồn kinh phí để chi phí phẫu thuật tim;
- Công văn gửi bệnh viện đề nghị xếp lịch phẫu thuật tim cho trẻ em.
          Sau khi trẻ được phẫu thuật và tổng chi phí phẫu thuật bệnh viện sẽ gửi Bảng đề nghị thanh toán về các tổ chức, cá nhân, các nhà tài trợ,… đồng ý tài trợ theo văn bản thống nhất để các tổ chức, Hội, Quỹ, cá nhân, các nhà tài trợ,…trực tiếp chuyển tiền thanh toán cho bệnh viện.
2.11. Căn cứ: Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa trực tiếp liên hệ khi tiếp nhận các trường hợp có hồ sơ gửi về văn phòng.
2.12. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện: Trẻ em được quy định tại Điều 1 Luật Trẻ em số 14/VBHN-VPQH ngày 29/6/2018 của Văn phòng Quốc Hội./.

3. Các chương trình:
          Phẫu thuật nụ cười; công trình nước sạch; cấp phát sữa; bảo trợ dài hạn; cấp dụng cụ học tập; cấp xe đạp; cấp học bổng, …….
          3.1. Cơ quan công bố/công khai: Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.
3.2. Cơ quan thực hiện: Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa
          3.3. Lĩnh vực: Trẻ em
          3.4. Trình tự thực hiện:
          - Bước 1: Nhận văn bản hoặc thông tin qua E-mail do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hướng dẫn, phân bổ số lượng, trong thời gian 02 ngày nghiên cứu, tham mưu hướng dẫn các Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp địa phương hoặc các Phòng Giáo dục – Đào tạo để triển khai thực hiện.
          Quy định hạn nộp hồ sơ đối với các Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, đa phần hồ sơ nộp về Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa rất muộn
          - Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ từ các Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội gửi trực tiếp hoặc gián tiếp về Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa – Số 82 Trần Quý Cáp, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang. Số điện thoại: 0258.3863520. Thời gian từ thứ Hai đến thứ Sáu.
          - Bước 3:
   + Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính sẽ scan hồ sơ trình lãnh đạo chuyển việc để xử lý trên hệ thống E-Office, chuyên viên được chuyển việc sẽ tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ các giấy tờ có trong hồ sơ;
      . Trường hợp các Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì tổng hợp báo cáo bằng văn bản gửi Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trong thời gian 02 ngày.
Sau khi nhận được thông báo thời gian để nhận hiện vật hoặc khi đã nhận được tiền trong tài khoản đơn vị thì chuyên viên xây dựng chương trình báo cáo,  tham mưu lãnh đạo thời gian tổ chức trao tặng theo quy định của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.
Riêng chương trình phẫu thuật nụ cười, sau khi tổng hợp gửi báo cáo về Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trong thời gian 02 ngày; đồng thời thông báo và hướng dẫn trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng trực tiếp liên hệ với cán bộ phụ trách chương trình được ghi rõ trong văn bản để liên lạc, trao đổi và được nhận tiền hỗ trợ từ chương trình.
      . Trường hợp hồ sơ chưa hoặc không đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì liên hệ trực tiếp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng để hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ.
   + Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ trực tiếp từ cán bộ của các Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thì sẽ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì scan hồ sơ trình lãnh đạo chuyển việc để xử lý trên hệ thống E-Office, chuyên viên được chuyển việc sẽ tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ các giấy tờ có trong hồ sơ;
      . Trường hợp các Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì tổng hợp báo cáo bằng văn bản gửi Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trong thời gian 02 ngày.
Sau khi nhận được thông báo thời gian để nhận hiện vật hoặc khi đã nhận được tiền trong tài khoản đơn vị thì chuyên viên xây dựng chương trình báo cáo,  tham mưu lãnh đạo thời gian tổ chức trao tặng theo quy định của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.
Riêng chương trình phẫu thuật nụ cười, sau khi tổng hợp gửi báo cáo về Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trong thời gian 02 ngày; đồng thời thông báo và hướng dẫn trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng trực tiếp liên hệ với cán bộ phụ trách chương trình được ghi rõ trong văn bản để liên lạc, trao đổi và được nhận tiền hỗ trợ từ chương trình.
      . Trường hợp hồ sơ chưa hoặc không đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì trả ngay để thu thập, bổ sung cho đầy đủ.
3.5. Thành phần hồ sơ:
Tất cả mẫu biểu được Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam quy định
                    - Chương trình phẫu thuật nụ cười
Mẫu BM14 – Danh sách trích ngang trẻ em khám sàng lọc, phẫu thuật nụ cười năm…..;
Mẫu BM11 – Phiếu ảnh trẻ em.
                    - Các chương trình còn lại
          Mẫu BM16 – Phiếu thông tin trẻ em;
          Mẫu BM15 – Danh sách trẻ em thụ hưởng chương trình sữa;
          Mẫu BM17 – Danh sách trẻ em đề nghị cấp học bổng;
          Mẫu BM20 – Danh sách trẻ em nhận hỗ trợ bảo trợ dài hạn;
          Mẫu BM21 – Danh sách trẻ em ký nhận dụng cụ học tập năm….;
          Mẫu BM 22 – Danh sách trẻ em ký nhận hỗ trợ xe đạp năm….;
                    Và kèm theo các giấy tờ liên quan khác:
                    - Quyết định hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn;
                    - Bản sao Giấy khai sinh của trẻ;
3.6. Số bộ hồ sơ: 03 (ba) bộ.
          3.7. Mẫu hồ sơ đính kèm:
- Chương trình phẫu thuật nụ cười
Mẫu BM14 – Danh sách trích ngang trẻ em khám sàng lọc, phẫu thuật nụ cười năm…..;
Mẫu BM11 – Phiếu ảnh trẻ em.
                    - Các chương trình còn lại
          Mẫu BM16 – Phiếu thông tin trẻ em;
          Mẫu BM15 – Danh sách trẻ em thụ hưởng chương trình sữa;
          Mẫu BM17 – Danh sách trẻ em đề nghị cấp học bổng;
          Mẫu BM20 – Danh sách trẻ em nhận hỗ trợ bảo trợ dài hạn;
          Mẫu BM21 – Danh sách trẻ em ký nhận dụng cụ học tập năm….;
          Mẫu BM 22 – Danh sách trẻ em ký nhận hỗ trợ xe đạp năm….;
          3.8. Phí, lệ phí: Không.
          3.9. Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa hoàn thành công việc.
3.10. Cơ quan phối hợp: Các Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội
3.11. Kết quả thực hiện:
          - Công văn báo cáo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam số lượng trẻ em đăng ký tham gia phẫu thuật nụ cười;
- Tổng hợp danh sách, tổ chức trao tặng và báo cáo kết quả thực hiện về Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sau khi hoàn thành.
3.12. Căn cứ: Các văn bản thông báo, hướng dẫn của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.
3.13. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện:
- Trẻ em được quy định tại Điều 1 Luật Trẻ em số 14/VBHN-VPQH ngày 29/6/2018 của Văn phòng Quốc Hội.
- Tiêu chí trẻ em được quy định tại văn bản hướng dẫn của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam./.

4. Hỗ trợ đột xuất và hỗ trợ khác theo yêu cầu của nhà tài trợ
          Hỗ trợ trẻ em trong các trường hợp khẩn cấp hoặc hỗ trợ theo yêu cầu của nhà tài trợ với hình thức hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc hiện vật.
4.1. Cơ quan thực hiện: Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa
          4.2. Lĩnh vực: Trẻ em
          4.3. Trình tự thực hiện:
          - Bước 1: Nhận được sự đồng ý hỗ trợ trẻ em từ nhà tài trợ, trao đổi thống nhất với nhà tài trợ về thời gian, địa điểm và nguồn lực hỗ trợ để làm căn cứ thông báo trực tiếp hoặc gián tiếp đến các Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp địa phương liên hệ các trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng chuân bị tiếp nhận hỗ trợ từ nhà tài trợ.
          (Đối với các trường hợp khẩn cấp thì thực hiện việc trao hỗ trợ trước khi lập hồ sơ theo quy định)
          - Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ từ các Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội gửi trực tiếp hoặc gián tiếp về Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa – Số 82 Trần Quý Cáp, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang. Số điện thoại: 0258.3863520. Thời gian từ thứ Hai đến thứ Sáu.
          - Bước 3:
   + Đối với các trường hợp khẩn cấp, sau khi trao hỗ trợ thì hướng dẫn các Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội lập và gửi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định về Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa.
   + Đối với các trường hợp không mang tính khẩn cấp thì phối hợp nhà tài trợ để thực hiện việc trao tặng cho trẻ em, và đưa vào báo cáo theo quy định (tháng, quý, năm).
4.4. Thành phần hồ sơ:
Tất cả mẫu biểu được thực hiện theo mẫu hướng dẫn của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.
          Mẫu BM16 – Phiếu thông tin trẻ em;
          Mẫu BM26 – Danh sách trẻ em ký nhận hỗ trợ.
          Và kèm theo các giấy tờ liên quan khác:
                    - Quyết định hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn;
                    - Bản photo Chứng minh nhân dân;
                    - Bản photo Sổ hộ khẩu;
                    - Bản sao Giấy khai sinh của trẻ;
                    - Bản photo các hóa đơn thuốc, giấy xuất viện,… (đối với các trường hợp bị tai nạn, bị bạo hành, bị xâm hại, bị các bệnh nan y,….)
4.5. Số bộ hồ sơ: 02 (hai) bộ.
          4.6. Mẫu hồ sơ đính kèm:
- Chương trình phẫu thuật nụ cười
Mẫu BM16 – Phiếu thông tin trẻ em;
          Mẫu BM26 – Danh sách trẻ em ký nhận hỗ trợ.
          4.7. Phí, lệ phí: Không.
          4.8. Thời hạn giải quyết:
Tùy theo từng trường hợp, tùy theo thời gian ấn định của nhà tài trợ.
4.9. Cơ quan phối hợp: Các Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội
4.10. Kết quả thực hiện:
Tổng hợp danh sách và tổ chức trao tặng cho trẻ em.
4.11. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện:
- Trẻ em được quy định tại Điều 1 Luật Trẻ em số 14/VBHN-VPQH ngày 29/6/2018 của Văn phòng Quốc Hội.
- Tiêu chí trẻ em được quy định tại văn bản hướng dẫn của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam./.
 

Tác giả bài viết: Trung Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây