TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG CÁC BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Thứ tư - 24/02/2021 21:05 110 0
TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG CÁC BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
          Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân và công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân đã đạt được những thành tựu quan trọng.
          Qua kết quả khảo sát cho thấy, trong những năm qua các Bệnh viện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều nổ lực trong công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân; các Bệnh viện đã tổ chức một số hoạt động cung cấp các dịch vụ công tác xã hội trong Bệnh viện và đã đáp ứng một phần nhu cầu của người dân khi đi khám chữa bệnh; thái độ phục vụ có nhiều chuyển biến tích cực và đã từng bước làm tăng sự hài lòng của nhân dân khi đi khám, chữa bệnh. Các bệnh viện đã thành lập bộ phận tiếp đón và hướng dẫn cho người dân tại các Phòng khám của Bệnh viện; Một số Bệnh viện đã thành lập bếp ăn từ thiện và đã hỗ trợ các bữa cơm từ thiện cho bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện; đã vận động và thường xuyên tiếp nhận các nguồn từ thiện để trợ giúp cho bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; Các Bệnh viện cũng đã thăm hỏi, động viên một số bệnh nhân bị bệnh nan y, hiểm nghèo….có hoàn cảnh khó khăn; Một số Bệnh viện đã tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo vùng sâu, vùng xa; Tiếp nhận các nguồn lực tự nguyện đến Bệnh viện phục vụ, chăm sóc bệnh nhân nặng không nơi nương tựa.
          Tuy nhiên, một số bệnh viện thường xuyên bị quá tải, nhân viên y tế không có đủ thời gian và khả năng để giải quyết nhiều nhu cầu bức xúc của bệnh nhân như: cung cấp thông tin về giá cả, chất lượng, địa điểm của các loại dịch vụ, tư vấn cách phòng ngừa, trấn an tinh thần, động viên, an ủi người bệnh… Hơn nữa, số nhân viên làm công tác xã hội tại các Bệnh viện quá ít nên cũng không thể thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo Quy định tại Thông tư số 43/2015/TT-BYT của Bộ Y tế. Đa số nhân viên làm công tác xã hội tại các Bệnh viện chưa được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội nên có nhiều hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho bệnh nhân; Hoạt động khám chữa bệnh chủ yếu thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn về ngành y, còn các biện pháp điều trị về tâm lý, xã hội chưa được quan tâm kết hợp thực hiện cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám chữa bệnh, đặc biệt là đối với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; Công tác kết hợp giữa điều trị về thể chất và tinh thần để nâng cao chất lượng chữa bệnh còn nhiều hạn chế; thay vì phải thực hiện nhiệm vụ phục vụ người dân đến khám, chữa bệnh thì một số nhân viên y tế lại tỏ thái độ ban ơn, xem thường người đến khám, chữa bệnh, thái độ phục vụ của một số ít nhân viên y tế chưa làm hài lòng của người dân khi đi khám chữa bệnh,...
          Hơn nữa, trong điều kiện hiện nay, những thách thức lớn như ô nhiễm môi trường, những vấn đề xã hội ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nhân dân và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; quy mô dân số ngày càng tăng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao và đa dạng……đã tạo ra sự quá tải đối với ngành y tế, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân. Những thách thức đó, cần phải thực hiện công tác xã hội trong quá trình khám, chữa bệnh cho nhân dân để góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ xã hội trong các Bệnh viện.
          Chính vì vậy,“Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong các Bệnh viện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” là nhiệm vụ hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay và trong những năm sau.
          * Một số giải pháp góp phân nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong các Bệnh viện:
Để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong các Bệnh viện cần phải thực hiện một số nhiệm vụ như sau:
          - Nâng cao chất lượng hoạt động của Phòng/bộ phận công tác xã hội và bố trí nhân viên được đào tạo chuyên ngành công tác xã hội để thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công tác xã hội chuyên nghiệp góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.
          - Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Phòng/bộ phận công tác xã hội và các Khoa phòng trong Bệnh viện để phối hợp điều trị thể chất và tinh thần cho người bệnh.
          - Hỗ trợ, tư vấn, giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm: đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào khoa khám bệnh hoặc phòng khám bệnh.
          - Tổ chức thăm hỏi người bệnh và người nhà người bệnh để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh gia đình khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và có phương án hỗ trợ về tâm lý xã hội và tổ chức thực hiện.
          - Hỗ trợ khẩn cấp các hoạt động công tác xã hội cho người bệnh là nạn nhân của bạo hành, bạo lực gia đình, bạo lực giới, tai nạn, thảm họa nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh như: hỗ trợ về tâm lý xã hội, tư vấn về pháp lý, giám định pháp y, pháp y tâm thần và các dịch vụ phù hợp khác.
          - Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội trong khám bệnh và chữa bệnh.
          - Cung cấp thông tin, tư vấn cho người bệnh có chỉ định chuyển cơ sở khám, chữa bệnh hoặc xuất viện: Hỗ trợ thủ tục xuất viện và giới thiệu người bệnh đến các địa điểm hỗ trợ tại cộng đồng (nếu có).
          -  Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội trong bệnh viện;  Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội của Bệnh viện.
          - Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật như: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh; Xây dựng nội dung, tài liệu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của Bệnh viện đến người bệnh và cộng đồng thông qua tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo.
          - Cập nhật và tổ chức phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, hoạt động của bệnh việc cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh.
          - Tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử, hòm thư góp ý của Bệnh viện.
          - Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp cho nhân viên y tế và người bệnh.
          - Vận động và tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.
          - Hỗ trợ nhân viên y tế: Cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị; Động viên, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị.
          - Tham gia hướng dẫn thực hành nghề công tác xã hội cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo nghề công tác xã hội.
          - Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho nhân viên y tế và nhân viên bệnh viện; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về y tế cho người làm việc về công tác xã hội.
          - Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng như: khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo vùng sâu, vùng xa.
          Tóm lại: Vai trò rất quan trọng của công tác xã hội trong y khoa đã được thế giới khẳng định từ rất lâu, đã thực hiện công tác xã hội trong các Bệnh viện khoảng trên 100 năm nay và đã đạt hiệu quả rất cao trong công tác điều trị cho người bệnh. Yếu tố tâm lý có thể gây tác động rất lớn đến tinh thần lẫn thể chất của con người nên đã từ rất sớm y học đã nhận ra vai trò quan trọng của công tác xã hội trong Bệnh viện.
          Công tác xã hội trong Bệnh viện là việc sử dụng những nguyên lý, phương pháp và kỹ năng của Công tác xã hội vào việc trị liệu xã hội cho người bệnh nhằm gia tăng sự hài lòng của họ khi sử dụng dịch vụ y tế, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Công tác xã hội trong Bệnh viện có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo dựng mối quan hệ hài hòa giữa tinh thần và thể chất của người bệnh, giữa người bệnh với người thân, giữa người bệnh với những người xung quanh và với nhân viên y tế.
          Việc kết hợp điều trị thể chất và tinh thần cho người bệnh là phương pháp trị liệu hết sức cần thiết trong quá trình điều trị cho người bệnh tại Bệnh viện.
          Vì vậy, công tác xã hội trong Bệnh viện có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong Bệnh viện. Nhiệm vụ tổ chức thực hiện theo Quy định tại Thông tư số 43/2015/TT-BYT ngày 26/11/2015 của Bộ Y tế về nhiệm vụ và hình thức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của Bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Bệnh viện và nhằm góp phần giải quyết những nhu cầu bức thiết trong chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ, cũng như gia tăng sự hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ y tế là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay và về lâu dài.
         Một số hình ảnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà:
156409090 3030856293812263 3831672067725673539 n
156031280 420091549221153 6663984314205779008 n
156125244 810234026256096 306712919812250528 n
 

Tác giả bài viết: Trần Hiệp - Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội-Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây